Wedding Photography Package

/Wedding Photography Package
Wedding Photography Package 2017-09-06T14:55:16+00:00

ภาพนิ่งงานเช้า หรือเย็น

฿17,0005 ชั่วโมง
 • ช่างภาพ 2 คน
 • ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน
 • ถ่ายเบื้องหลังก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง
 • ถ่ายแต่งหน้า ก่อนงานเย็น 2 ชั่วโมง
 • ภาพตัวอย่าง 100 รูป ให้ภายใน 10 วัน
 • ส่งงานภายใน 60 วัน

ภาพนิ่งหมั้นเช้า ฉลองเที่ยง

฿26,0007 ชั่วโมง 6:00 - 14:00
 • ช่างภาพ 2 คน
 • ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน
 • ถ่ายเบื้องหลังก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง
 • ถ่ายแต่งหน้า ก่อนงานเช้า 1.30 ชั่วโมง
 • ภาพตัวอย่าง 100 รูป ให้ภายใน 10 วัน
 • ส่งงานภายใน 60 วัน

ภาพนิ่งงานเช้า - เย็น

฿32,000เช้า - เย็น
 • ช่างภาพ 2 คน
 • ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน
 • ถ่ายเบื้องหลังก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง
 • ถ่ายแต่งหน้า ก่อนงานเย็น 2 ชั่วโมง
 • ภาพตัวอย่าง 100 รูป ให้ภายใน 10 วัน
 • ส่งงานภายใน 60 วัน