The World is small. And Destiny made them to be couple. And made we meet Kim and Chris for Pre-Wedding Shoot at Chocolate Ville.

Kim is beautiful lady from South Korea, She have fall in love with handsome guy Chris from Vietnam. And the tree of love and grow up and they decide to have marriage and select Chocolate Ville for PreWedding Photo. Kim and Chris is very lovely and funny couple. They play and laugh all time. And made everybody happy.

Thank you to visit our website, If you like our photo please LIKE and Share our photo in your social network.

ภาพพรีเวดดิ้ง Pre-Wedding คุณคิม และคุณคริส จากเวียดนาม สถานที่ ช็อคโกแลต วิลล์

ผมเชื่อว่าโลกเรานั้นแคบมาก แคบจนสามารถนำพาให้คนที่อยู่ห่างไกลกันคนละประเทศมาพบกัน คิม สาวน้อยจากเกาหลีใต้ ผุ้มีความสดใสน่ารัก ได้มาพบรักกับคริส หนุ่มหล่อ มาดเข้ม ชาวเวียดนาม และต้นรักของทั้งคู่ก็ได้เติบโต จนทำให้เค้าทั้งคู่ตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน จึงได้มาตัดสินใจถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง กับเราที่ประเทศไทย ณ ร้านช็อคโกแลต วิลล์

เราได้คัดภาพความน่ารัก และความสนุกสนาน มาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้ชมกันครับ

ถ้าเพื่อนๆ ชอบผลงานของเราเฌอรี อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ ลิงค์ของเราไปบนเฟสบุ๊คด้วยนะครับ

Thế giới nhỏ. Và Destiny đã khiến họ trở thành một cặp. Và bắt chúng tôi gặp Kim và Chris để chụp trước đám cưới tại Chocolate Ville.

Kim là tiểu thư xinh đẹp đến từ Hàn Quốc, Cô đã phải lòng anh chàng điển trai Chris đến từ Việt Nam. Và cây tình yêu và lớn lên và họ quyết định kết hôn và chọn Chocolate Ville cho bức ảnh PreWpping. Kim và Chris là cặp đôi rất đáng yêu và hài hước. Họ chơi và cười mọi lúc. Và làm cho tất cả mọi người hạnh phúc.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi, Nếu bạn thích ảnh của chúng tôi, hãy THÍCH và chia sẻ ảnh của chúng tôi trên mạng xã hội của bạn.

รับชบภาพผลงานพรีเวดดิ้งเพิ่มเติม – More Portfolios
ราคาแพ็คเกจถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง – Photography Package

Wedding Vendors

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 1 1 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 1 2 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 1 3 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 1 4 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 1 5 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 1 10 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 1 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 2 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 3 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 4 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 5 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 6 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 7 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 8 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 9 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 11 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 12 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 13 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 14 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 15 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 16 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 17 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 18 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 19 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 20 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 21 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 22 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 23 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 24 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 25 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 26 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 28 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 29 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 30 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 31 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 32 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 33 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 34 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 35 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 36 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 37 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 38 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 39 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 40 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 41 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 42 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 43 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 44 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 45 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 46 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 47 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 48 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 49 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 50 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 51 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 52 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 53 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 54 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 55 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 56 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 57 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 58 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 59 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 60 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 61 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 63 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 64 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 65 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 67 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 68 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 69 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 70 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 71 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 72 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 73 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 75 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 76 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 77 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 78 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 79 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 80 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 82 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 83 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 84 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 85 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 86 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 87 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 88 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 89 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 90 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 91 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

cheri prewedding kim chris chocolate ville bangkok thailand 92 - Pre-Wedding Kim and Chris from Vietnam at Chocolate Ville, Bangkok

Author

Write A Comment