Today We went to Tawana Bangkok Hotel, For shooting Thai Chinese Wedding Ceremony for Ms. Rattaya and Mr. Sukij. The Wedding Ceremony in Chinese Theme. The Bride in Beautiful Red Wedding Dress And The Groom in Gray suite with Red necktie.

The Wedding starts from Khan Mak Ceremony. From the groom playing the game from the bride’s family. And Then going to pick up her. After That, We do a Wedding Ring Ceremony.

A wedding is so simple, But we can touch and feel the love everywhere. I love it when people feel and enjoy the wedding. I like when they cry, laugh.

This is our first time shooting at this Hotel. The hotel room is nice for the wedding ceremony.

Thank you Ms. Rattaya and Mr. Sukij to have us on your wedding day. We’re so happy to be your wedding photographer.

ภาพงานแต่งงาน บรรยากาศงานแต่งงานพิธีไทย-จีน คุณรตยา และคุณสุกิจ โรงแรมตะวันนา – Tawana Bangkok Hotel

งานวันนี้พวกเราได้ไปถ่ายภาพงานแต่งงานกันที่โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ ใกล้ๆ ในระแวกใกล้ๆกับ สีลม สวนลุมพินี เจ้าสาววันนี้คุณอุ้ม มาในชุดสีแดงสวยสง่าเป็นชุดเจ้าสาวจีนที่เหมาะกับคุณอุ้มมากๆ ส่วนคุณกิจเจ้าบ่าวของเรานั้นมาในชุดสีเทา และใส่ไทด์สีแดง
ให้เข้ากับธีมงานที่เป็นงานแต่งงานพิธีแบบจีน

โดยพิธีการนั้นเริ่มจากขบวนขันหมากจีน จากฝั่งบ้านเจ้าบ่าว และเจ้าบ่าว เดินผ่านประตูเงิน ประตูทอง เพื่อมาในห้องจัดงาน ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านเจ้าสาว และไปรับตัวเจ้าสาวแสนสวยของเรา เพื่อมาตรวจนับสินสอด และเป็นพิธีสวมแหวนแต่งงาน ความน่ารัก ของพิธีการสวมแหวน นั้นเป็นช่วงเวลาที่รอยยิ้มของเจ้าสาวนั้น ยิ้มกว้างที่สุด เพราะในที่สุดวันเวลาที่รอคอยก็มาถึง เจ้าสาวก้มกราบเจ้าบ่าวเบา พร้อมเสียงปรบมือจากแขกในงาน ส่วนเจ้าบ่าวนั้นก็ขอบคุณเจ้าสาวด้วยการหอมไปที่แก้มเจ้าสาว ทำให้เราได้พาที่สวยงาม น่ารักมากมาย

หลังจากนั้นจึงเป็นการส่งตัว บ่าวสาว และพิธียกน้ำชา ตามลำดับ พิธีรีตรองต่างๆ ในวันนี้นั้น เป็นไปด้วยความเรียบง่าย และสนุกสนาน พวกเราที่ได้เป็นช่างภาพในงานวันนี้ก็มีความสุขอย่างมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันแต่งงานของคุณกิจ และคุณอุ้ม

ขอขอบคุณคุณกิจ และคุณอุ้มมากๆ ครับ ที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแต่งงานในวัันนี้ครับ

Wedding Photographer Packages rates, price list
https://www.cheriwed.com/wedding-photography-package-rates

รายละเอียดแพ็คเกจถ่ายภาพงานแต่งงาน
https://cheriwed.com/thai-wedding-photography-package

Wedding ceremony Distributors

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 1 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 2 2 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 3 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 4 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 5 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 6 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 7 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 8 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 9 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 10 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 13 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 14 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 15 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 16 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 17 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 18 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 19 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 20 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 21 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 22 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 23 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 24 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 25 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 26 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 27 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 28 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 29 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 30 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 31 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 32 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 33 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 34 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 35 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 36 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 37 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 38 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 39 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 40 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 41 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 42 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 43 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 44 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 45 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 46 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 47 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 48 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 49 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 50 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 51 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 52 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 53 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 54 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 55 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 56 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 57 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 58 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 60 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 61 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 62 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 63 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 64 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 65 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 66 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 67 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 68 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 69 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 70 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 71 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 72 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 73 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 74 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 75 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 76 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 77 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 78 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 79 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 80 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 81 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 82 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 83 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 84 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 85 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 86 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 87 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 88 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 89 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 90 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 91 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 92 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 93 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 94 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 95 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 96 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 97 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 98 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 99 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 100 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 101 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 102 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 103 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 104 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 105 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 107 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 108 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 109 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 110 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 111 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 112 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

tawana bangkok hotel thai wedding ceremony 113 - Tawana Bangkok Hotel Charming Thai Chinese Wedding Ceremony, Rattaya & Sukij

Write A Comment